„Díky naší práci se můžete naplno
věnovat vlastnímu businessu.”

Účetnictví je základním informačním pilířem každé společnosti, formou sestavených finančních výstupů zobrazuje její „věrný a poctivý obraz“ a zároveň informuje vlastníky za pomocí finančních ukazatelů o jejím finančním zdraví...

Úvod

 

Proto by měl každý vlastník společnosti klást důraz především na primární nastavení vedení účetnictví odpovídající charakteru společnosti a následně na potřebnou kvalitu zpracování podkladů a vedení samotného účetnictví včetně sestavení zákonem daných finančních výstupů. K tomu je zapotřebí mít dostatečnou odbornou znalost regulačních pravidel České republiky a mezinárodních zásad, pravidel a standardů… V tomto okamžiku přicházíme na scénu právě „MY“.

 

Svým klientům poskytujeme:

  • Kvalifikovanou odbornou základnu pro řešení účetních, finančních a daňových záležitostí společnosti… „Jsme erudovaní v oboru.
  • Dlouhodobou spolupráci s benefitem odborných konzultací, což vede k eliminaci nesprávností ve finančních výstupech společnosti … „Jsme kontrolním mechanismem společnosti.
  • Osobní přístup, komunikační atraktivnost, flexibilitu a profesionální diskrétnost… „Každá přijatá zakázka je pro nás unikátní a zaslouží individuální přístup.
  • Odpovídající cenové ohodnocení za poskytnuté služby stanovené před realizací každé zakázky… „Spokojenost je nezbytná na obou stranách.