O nás

Auditorská kancelář byla založena v roce 2001

Ing. Martinem Vogelem, který je od roku 1997 auditorem s osvědčením Komory auditorů České republiky č. 1718. V roce 2012 došlo ke změně právní formy podnikání z OSVČ na obchodní firmu AuditVogel, s.r.o., která je evidována v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky s osvědčením poskytovat auditorské služby č. 534. Osvědčení k shlédnutí zde

O nás

 • Ing. Martin Vogel

Ing. Martin Vogel - statutární auditor a jednatel společnosti

 • Absolvent Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Ekonomické informace a kontrola.
 • Od roku 1997 auditorem s osvědčením Komory auditorů České republiky č. 1718
 • Před založením vlastní auditorské kanceláře pracoval v auditorských společnostech na pozici jednatele, v bankovnictví v manažerských funkcích a přednášel na Fakultě sociálně ekonomické University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Ing. Jan Houška

Ing. Jan Houška - statutární auditor, daňový poradce a jednatel společnosti

 • Absolvent Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty sociálně ekonomické, obor Finanční management.
 • Auditorem s osvědčením Komory auditorů České republiky č. 2475.
 • Daňovým poradcem s osvědčením Komory daňových poradců České republiky č. 5586.
 • Před zahájením spolupráce s Ing. Martinem Vogelem pracoval jako asistent auditora v auditorské společnosti a následně na pozici referent pro oblast účetnictví ve veřejné správě.
 • Ing. Pavel Adam

Ing. Pavel Adam - statutární auditor

 • Absolvent České zemědělské univezity v Praze, Provozně ekonomická fakulta.
 • Auditorem s osvědčením Komory auditorů České republiky č. 1267.
 • Před zahájením spolupráce s Ing. Martinem Vogelem a Ing. Janem Houškou pracoval jako auditor v auditorské společnosti se zaměřením na audity účetních závěrek a jiné ověřovací zakázky.
 • Ing. Dominika Macourková

Ing. Dominika Macourková - asistent auditora

 • Absolventka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty sociálně ekonomické, obor Ekonomika a management.
 • Před zahájením spolupráce s Ing. Martinem Vogelem a Ing. Janem Houškou pracovala jako zástupce manažera prodejny a následně jako osobní bankéřka.
 • Taťána Marková

Taťána Marková - asistent auditora

 • Absolventka střední školy Gymnázium Děčín
 • Před zahájením spolupráce s Ing. Martinem Vogelem a Ing. Janem Houškou pracovala jako ekonomická ředitelka společnosti se zaměřením na textilní výrobu a následně jako finanční poradce OSVČ
 • Filip Vait

Filip Vait - asistent auditora

 • Student Technické univerzity v Liberci a absolvent Evropské obchodní akademie Děčín.
 • Před zahájením spolupráce s Ing. Martinem Vogelem a Ing. Janem Houškou pracoval jako bankovní asistent.
 

V rámci naší praxe úzce spolupracujeme s dalšími odborníky, zejména s advokátkou JUDr. Vladimírou Kolaříkovou, daňovými poradci Ing. Janem Mikešem a Ing. Dušanem Labutou.