„Díky naší práci se můžete naplno
věnovat vlastnímu businessu.”

Účetnictví je základním informačním pilířem každé společnosti, formou sestavených finančních výstupů zobrazuje její „věrný a poctivý obraz“ a zároveň informuje vlastníky za pomocí finančních ukazatelů o jejím finančním zdraví...

Statutární (povinný) audit, nepovinný audit a prověrky

Auditorské služby

Statutární (povinný) audit, nepovinný audit a prověrky

Při zpracování auditu a prověrek jsou ověřovány:

  • účetní závěrky dle legislativního rámce České republiky
  • mezitímní účetní závěrky v rámci provádění přeměn společností
  • přezkum hospodaření územně samosprávných celků
  • výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • konkrétních finančních údajů

Postup prací, časový harmonogram je stanoven na základě odborných zkušeností, konkrétního případu a doporučení vlastníků klienta. V rámci provádění auditu jsou dodržovány legislativní normy a respektovány platné profesní předpisy. Audit je zpracováván podle směrnic a závazné metodiky, která je stanovena Komorou auditorů ČR a Mezinárodními auditorskými standardy.