„Díky naší práci se můžete naplno
věnovat vlastnímu businessu.”

Účetnictví je základním informačním pilířem každé společnosti, formou sestavených finančních výstupů zobrazuje její „věrný a poctivý obraz“ a zároveň informuje vlastníky za pomocí finančních ukazatelů o jejím finančním zdraví...

Poradenství

Účetní poradenství

V rámci zachování Vaší stávající účtárny a pracovníků zajišťujeme odborný dohled vedení účetnictví realizovaného ve Vašich prostorách. Výhodou tohoto systému je pravidelná kontrola účetních prací a odborná konzultace komplikovanějších účetních operací. Současně s profesionálním vedením účetního oddělení nabízíme ověření vnitřního kontrolního systému společnosti a jeho účinnosti, eventuální návrh na úpravy kontrolních procesů vedoucí ke zkvalitnění efektivnosti práce.

Účetní poradenství zahrnuje tyto služby:

a)   nastavení podmínek vedení finančního účetnictví s ohledem na předmět podnikání klienta a zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví a předpisy na tento zákon navazující, zejména vyhláškou č. 500/2002 Sb.

b)   dohled nad finančním účetnictvím klienta v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví a předpisy na tento zákon navazující, zejména vyhláškou č. 500/2002 Sb.:

  • kontrola náležitostí účetních dokladů
  • kontrola zaúčtování účetních dokladů
  • kontrola zpracování mzdové agendy
  • kontrola zpracování podkladů a výpočtů povinných odvodů vůči státním institucím
  • asistence při sestavení roční účetní závěrky
  • příprava podkladů pro sestavení daňového přiznání

c)   zpracování kvartálního hodnocení finanční výkonnosti klienta