„Díky naší práci se můžete naplno
věnovat vlastnímu businessu.”

Účetnictví je základním informačním pilířem každé společnosti, formou sestavených finančních výstupů zobrazuje její „věrný a poctivý obraz“ a zároveň informuje vlastníky za pomocí finančních ukazatelů o jejím finančním zdraví...

Ostatní služby

Vedení účetnictví

Pomůžeme Vám při vytvoření koloběhu účetních dokladů a efektivního vnitřního systému kontrol, který zabezpečí správné předávání informací mezi jednotlivými úseky Vaší společnosti a jejich zpracování. Tento systém je klíčovou součástí vnitropodnikových směrnic.

Pro své klienty zajišťujeme komplexní služby v oblasti:

  • vedení podvojného účetnictví
  • vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví)

V rámci zpracování účetnictví naším klientům dále poskytujeme:

  • vedení agend souvisejících se zpracováním výkazů a rozborů dle požadavku zákazníka
  • zpracování agendy související se sociálním a zdravotním pojištěním
  • zpracování mzdové agendy
  • zastupování klienta před úřady
  • zpracování daňových přiznání

Své služby poskytujeme pro malé a střední firmy v prostorách naší společnosti.