„Díky naší práci se můžete naplno
věnovat vlastnímu businessu.”

Účetnictví je základním informačním pilířem každé společnosti, formou sestavených finančních výstupů zobrazuje její „věrný a poctivý obraz“ a zároveň informuje vlastníky za pomocí finančních ukazatelů o jejím finančním zdraví...

Poradenství

Poradenství při zpracování vnitropodnikových směrnic

Vypracování vnitropodnikových směrnic pro danou společnost vychází z dlouholetých zkušeností s vedením účetních agend různých oborů. S ohledem na Váš hlavní předmět činnosti pomůžeme nastavit účetní pravidla, podle kterých by účetní jednotka měla skutečně postupovat.

Výstupem naší práce je vznik ucelených vnitropodnikových směrnic odpovídající charakteru společnosti.