„Díky naší práci se můžete naplno
věnovat vlastnímu businessu.”

Účetnictví je základním informačním pilířem každé společnosti, formou sestavených finančních výstupů zobrazuje její „věrný a poctivý obraz“ a zároveň informuje vlastníky za pomocí finančních ukazatelů o jejím finančním zdraví...

Poradenství

Poradenství při tvorbě vnitřního kontrolního systému

Pomůžeme Vám při vytvoření koloběhu účetních dokladů a efektivního vnitřního systému kontrol, který zabezpečí správné předávání informací mezi jednotlivými úseky Vaší společnosti a jejich zpracování. Tento systém je klíčovou součástí vnitropodnikových směrnic.

Výstupem naší práce je efektivně a správně nastavený vnitřní kontrolní systém Vaší společnosti, který je schopen odhalit jakékoli selhání.