„Díky naší práci se můžete naplno
věnovat vlastnímu businessu.”

Účetnictví je základním informačním pilířem každé společnosti, formou sestavených finančních výstupů zobrazuje její „věrný a poctivý obraz“ a zároveň informuje vlastníky za pomocí finančních ukazatelů o jejím finančním zdraví...

Poradenství

Poradenství při optimalizaci způsobů oceňování uvnitř účetní jednotky

V rámci této služby hledáme nejvhodnější výběr kalkulačních jednic, tak aby účetnictví podávalo, co nejvěrnější obraz majetku účetní jednotky.

Výstupem naší práce je vznik ucelených vnitropodnikových směrnic odpovídající charakteru společnosti.