„Díky naší práci se můžete naplno
věnovat vlastnímu businessu.”

Účetnictví je základním informačním pilířem každé společnosti, formou sestavených finančních výstupů zobrazuje její „věrný a poctivý obraz“ a zároveň informuje vlastníky za pomocí finančních ukazatelů o jejím finančním zdraví...

Ostatní služby

Zpracování informačního memoranda při prodeji závodu

V rámci této služby svým klientům poskytujeme komplexní zpracování údajů o závodu, soupisu veškerého majetku závodu včetně zhodnocení finanční situace závodu.

Výstupem této služby je komplexní kniha obsahující informace o závodu, včetně soupisu veškerého majetku a příloh s tím souvisejících a hodnocení jeho finanční situace.

Tato služba je využitelná i ve společnostech v insolvenčních řízeních. Při prodeji závodu poslouží informační memorandum pro potenciální kupce jako jednoduchý manuál s informací o společnosti, o veškerém majetku a o finanční situaci společnosti.