„Díky naší práci se můžete naplno
věnovat vlastnímu businessu.”

Účetnictví je základním informačním pilířem každé společnosti, formou sestavených finančních výstupů zobrazuje její „věrný a poctivý obraz“ a zároveň informuje vlastníky za pomocí finančních ukazatelů o jejím finančním zdraví...

Ostatní služby

Zpracování finančních analýz

Finanční analýzu tvoří soubor finančních ukazatelů, který je hlavním zdrojem informací pro sestavování finančních plánů v různých časových úsecích či pro strategická rozhodnutí, směřující k ekonomické stabilitě společností. Finanční analýza, laicky řečeno, informuje vlastníky společnosti o finančním zdraví jejich společnosti.

V rámci této služby nabízíme svým klientům komplexní zpracování finanční analýzy:

  • zpracování ukazatelů rentability (základní obraz o efektivitě použití vlastních či cizích zdrojů a poukázaní na slabé stránky hospodaření)
  • zpracování ukazatelů likvidity (schopnost dostát svým závazků)
  • zpracování ukazatelů aktivity (jak efektivně hospodaříme se svými aktivy)
  • zpracování ukazatelů zadluženosti (informace o úvěrovém zatížení firmy)
  • zpracování Altmanovy analýzy (identifikátor bankrotu)

Výstupem této služby je komplexní zpracování výše uvedených ukazatelů s jejich podrobným vyhodnocením včetně návrhů na řešení nepříznivých zjištění a doporučení týkajících se zlepšení procesů ve firmě majících pozitivní vliv na finanční ukazatele.