„Díky naší práci se můžete naplno
věnovat vlastnímu businessu.”

Účetnictví je základním informačním pilířem každé společnosti, formou sestavených finančních výstupů zobrazuje její „věrný a poctivý obraz“ a zároveň informuje vlastníky za pomocí finančních ukazatelů o jejím finančním zdraví...

Ostatní služby

Kontrolní činnost projektů spolufinancovaných Evropskou unií

V rámci této služby svým klientům nabízíme dohled nad realizací projektů financovaných Evropskou unií. Jedná se o následující:

  • kontrola náležitostí účetních podkladů
  • kontrola zaúčtování jednotlivých daňových dokladů
  • kontrola zaúčtování dotace
  • kontrola zadávacích řízení
  • kontrola vykazování monitorovacích indikátorů
  • kontrola archivace podkladů
  • poradenství při zpracování monitorovacích zpráv

Cílem naší práce je konzultační činnost zabezpečující plynulý chod dotačního titulu.