„Díky naší práci se můžete naplno
věnovat vlastnímu businessu.”

Účetnictví je základním informačním pilířem každé společnosti, formou sestavených finančních výstupů zobrazuje její „věrný a poctivý obraz“ a zároveň informuje vlastníky za pomocí finančních ukazatelů o jejím finančním zdraví...

Statutární (povinný) audit, nepovinný audit a prověrky

Auditorské služby

Forenzní audit

Forenzní audit je zaměřen na odhalení účetních podvodů, zpronevěr a obdobných protiprávních stavů a jednání uvnitř společnosti.

V rámci forenzního auditu:

  • posoudíme, zda vnitřní směrnice a procesy ve společnosti jsou nastaveny tak, aby předcházely podvodnému jednání.
  • analyzujeme účetnictví společnosti z hlediska nestandardních operací a dokladů
  • stanovíme opatření nutná k prevenci
  • zjistíme a shromáždíme nezbytné informace
  • kontrolujeme a analyzujeme veškeré související dokumentace a záznamy

Výstupem forenzního auditu je písemná zpráva obsahující výsledky šetření.