„Díky naší práci se můžete naplno
věnovat vlastnímu businessu.”

Účetnictví je základním informačním pilířem každé společnosti, formou sestavených finančních výstupů zobrazuje její „věrný a poctivý obraz“ a zároveň informuje vlastníky za pomocí finančních ukazatelů o jejím finančním zdraví...

Statutární (povinný) audit, nepovinný audit a prověrky

Auditorské služby

Finanční due diligence

Služby Due Diligence slouží zejména investorům, kteří potřebují získat informace o kvalitě účetnictví vedeného ve společnosti, kterou hodlá investor koupit, případně o plnění daňových povinností předmětného subjektu a dalších rizicích, kterým může jako budoucí vlastník čelit. Tito investoři chtějí mít ujištění, že po převzetí společnosti nebudou konfrontování s nepříjemnými finančními nebo i jinými skutečnostmi, o kterých nebyli v procesu převzetí ze strany prodávajícího dostatečně informováni. Due diligence je především komplexní zmapování všech operačních a finančních aspektů.

Závěry z této činnosti by měly dát investorovi jasnou odpověď především na tyto otázky:

  • jaká rizika jsou v předložených dokumentech ukryta ?
  • jak jsou tato rizika hodnotově významná ?
  • jak se promítnou do uvažované kupní ceny ?
  • o jaké položky by měl investor předloženou bilanci upravit ?

Due diligence může být podle zadání investora zaměřena na celou bilanci společnosti, na její aktiva i závazky, nebo se může týkat pouze vybraných oblastí.

Výsledkem naší práce je komplexní zpráva, která dodá zadavateli informace o možných právních, daňových, účetních ale i hospodářských rizicích, které s sebou akvizice může přinášet.